جای پای سال‌ها

کتاب جای پای سال‌ها اولین مجلّد از مجموعه‌مقالات استاد دکتر جلال خالقی مطلق است. این کتاب شامل مقالاتی است که طی سال‌ها در نشریات و دانشنامه‌ها منتشر شده و گرد‌آورندگان این مجموعه افتخار داشتند که آن‌ها را یکجا گرد‌آوری و منتشر کنند. انتخاب و دسته‌بندی و ترتیب مقاله‌ها برای هر مجلد به انتخاب خودِ استاد بوده است، با این هدف که تنوعی از مقالات شاهنامه‌پژوهی، نسخه‌شناسی، و ادب‌پژوهی در هر مجلد قرار گیرد. مقالات این مجموعه با اصلِ آن‌ها در مواردی تفاوت دارد؛ زیرا استاد مقالاتی را که سال‌ها از انتشارشان گذشته بود اصلاح و ویرایش کردند و گردآورندگان نیز، با اجازه و راهنمایی ایشان، صورتِ ویراسته را اصلاح کردند.

این کتاب در پاییز 1398 منتشر شد و جشن رونمایی آن در آرامگاه فردوسی برگزار شد.

 

فهرست مطالب