مشاوره

مشاوره چاپ کتاب فرآیندی است که کمتر به آن توجه می‌شود ، یکی از نگرانی‌های اصلی نویسندگان، عدم آگاهی کامل از فرآیند چاپ و نشر کتاب است و این قضیه باعث شده بسیاری از آثار با ارزش که توسط نویسندگان جدید نوشته می‌شود، هرگز به مرحله چاپ و دیده شدن نرسند. درحالی‌که خیلی از افراد تمایل به خواندن آثار جدید و ارزشمند نویسندگان داشته و به دنبال کتاب‌های جدید هستند. بنابراین در این شرایط استفاده از خدمات مشاوره  می‌تواند نویسندگان را در به دست آوردن نتیجه مطلوب یاری کند.

چنانچه مایل بودید از خدمات مشاورۀ ما استفاده کنید ابتدا فرم زیر را دریافت کنید. پس از مطالعه طبق دستورالعمل مطرح شده در فرم اقدام کنید.

برگۀ درخواست ارزیابی-نشر همیشه