انتشارات همیشه در سال 1374 به ثبت رسید. حوزۀ فعالیتی این انتشارات علوم انسانی، تاریخ، پژوهش‌های ادبی است. متأخرترین آثار این انتشارات آثار استاد جلال خالقی مطلق است که در 1398 منتشر شد.

جدیدترین عناوین

رویداد

رویدادها

     «شیوه‌نامۀ ویرایش کتاب‌های درسی» رونمایی شد        فرخنده زادروز استاد احمد سمیعی (گیلانی)        نشست بررسی نسخه‌های خطی و چاپی شاهنامه  

ادامه مطلب »
آذرنگ

گفت‌گو با عبدالحسین آذرنگ

      عبدالحسین آذرنگ در آذر ماه 1325 درمحلۀچهارراه اجاق کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات دبیرستانی را درکرمانشاه به پایان رساند. تحصیلات دانشگاهی خود را، به توصیۀ

ادامه مطلب »

خدمات انتشارات همیشه

ویرایش و صفحه آرایی